Voorwaarden

Inleiding

Welkom in onze webshop. Wij vragen u vriendelijk de tijd te nemen om de onderstaande algemene voorwaarden zorgvuldig door te lezen:

Door onze website te bezoeken en gebruiken, gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden. Door een bestelling te plaatsen op deze site verklaart u dat u de algemene voorwaarden gelezen en begrepen heeft en ermee akkoord gaat. Als u de voorwaarden om welke reden dan ook niet accepteert, dient u geen gebruik te maken van onze website en in plaats daarvan contact met ons op te nemen voor meer informatie.Wij behouden ons het recht voor om onze voorwaarden continu te herzien zonder onze klanten hierover te informeren. De geldende voorwaarden zijn altijd beschikbaar op deze plek.   

2.Algemeen

Door uw bestelling te plaatsen verklaart u, dat u 18 jaar of ouder bent en niet namens een ander, minderjarig, persoon bestelt. Bij bezoek aan een van onze stenen winkels wordt om uw legitimatie gevraagd, en bestellen via de webwinkel is alleen toegestaan indien u ouder dan 18 jaar bent.  NIX 18! Bij twijfel zullen wij u altijd verzoeken om uw legitimatie. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website www.vape-shop.nl, op alle diensten die op de site beschikbaar zijn alsmede in al onze stenen winkels (Axel, Goes, Terneuzen & Vlissingen) en op bestellingen en overeenkomsten die daaraan zijn gekoppeld.

3.Schending van de Algemene Voorwaarden

Bij schending van onze algemene voorwaarden behouden wij ons het recht voor om noodzakelijke stappen te ondernemen met inbegrip van gerechtelijke stappen of juridische procedures. Bij het vermoeden dat u ons bedrijf schade toe wilt doen of fraude wilt plegen, behouden wij ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de overeenkomst tussen u en ons te beëindigen.

4.De identiteit van de ondernemer

Vape-Shop.nl, onderdeel van CIGO Sima Vlissingen VOF, gevestigd te (4571HL) Axel aan de Weststraat 14, Telefoonnummer: 0115-851177, E-mailadres: info@vape-shop.nl

KvK-nummer: 20149129, Btw-identificatienummer: NL820396734B01

5.Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de vape-shop.nl gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden vape-shop.nl niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

6.De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt vape-shop.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de vape-shop.nl is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft vape-shop.nl  passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal vape-shop.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Vape-shop.nl kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien vape-shop.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Vape-shop.nl zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a.    het emailadres waar de consument met klachten terecht kan;

b.    de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c.     de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d.    de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

7.Betaalinformatie

Alle betalingen op vape-shop.nl geschieden door middel van het gebruik van iDEAL. iDEAL is betalen via internetbankieren, dus vertrouwd en veilig. Betalen met iDEAL kan meteen, u hoeft zich niet te registreren, bestanden te downloaden of een account aan te maken. U kunt iDEAL direct gebruiken als u o.a. internetbankiert bij ABN AMRO, ASN Bank, ING, Knab, Rabobank, RegioBank, SNS Bank, Triodos Bank of Van Lanschot Bankiers. iDEAL is gemakkelijk en snel in gebruik, alle betaalgegevens worden voor u ingevuld en u wordt direct op de hoogte gebracht van de geslaagde betaling. U houdt constant controle en overzicht op uw betaling, de iDEAL betaling is meteen zichtbaar in uw rekeningoverzicht.

 8.Verzendinformatie

Bestellingen bij vape-shop.nl worden gedistribueerd door de postdienst PostNL. Voor verzending binnen Nederland tot € 25,- brengen wij € 2,95 aan verzendkosten in rekening. Bestellingen die worden geplaatst met klein materiaal b.v. liquids, verdampers, coils et cetera worden verpakt in een (bubbel) enveloppe. Bestellingen die worden geplaatst bestaande uit o.a. startersets, complete sets en ander materiaal welke niet door de brievenbus kunnen, worden in een pakket bezorgd. Na verzending kunt u op aanvraag via e-mail een Track & Trace code ontvangen waarmee u uw bestelling op de voet kunt volgen. Wij leveren geen bestellingen af op een postbusadres. Wij zenden enkel en alleen naar Nederlandse adressen.

9.Levertijd 

De levertijd van bestellingen kan variëren. E.a. is afhankelijk van het tijdstip van bestellen en de beschikbaarheid in ons magazijn. Bestellingen welke voorradig zijn en worden voldaan via iDeal worden binnen 24 uur verzonden en dus vaal al de volgende werkdag geleverd (dit geldt voor merendeel van ons assortiment). Wij kunnen op de betreffende  'leverdag' geen exact tijdstip van levering afgegeven.

10.Transport risico

Tot aan het moment van aflevering is vape-shop.nl verantwoordelijk voor het transport. Het transport risico als zodanig wordt volledig door vape-shop.nl gedragen. Dit betekent dat schade tijdens transport door vape-shop.nl wordt vergoed en/of producten worden omgeruild, e.a. te bepalen door vape-shop.nl en zoveel mogelijk in overeenstemming met de wensen van de afnemer.

Bij aflevering van uw bestelling dient u deze te controleren op schade. Beschadigingen en/of manco's dienen aangetekend te worden op de pakbon. Schade reclamaties kunnen tot 2 dagen na ontvangst van uw goederen worden ingediend via klachten@vape-shop,nl waarna vape-shop.nl zal zorg dragen voor een passende oplossing. Later gemelde schade reclamaties kunnen niet worden gehonoreerd.

11.Douane

vape-shop.nl kan niet garanderen dat de douaneautoriteiten de goederen die u heeft besteld, niet in beslag zullen nemen. Indien dit het geval is, zal vape-shop.nl u niet vergoeden voor enige betalingen.

12.Retour- en herroepingsrecht

Zichttermijn

Indien ongebruikt kunt u te allen tijden, zonder opgaaf van reden, binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling de producten retour sturen. Beschadigde, incomplete, gebruikte en/of geopende artikelen  of artikelen die steriel/hygiënisch waren verpakt worden niet gecrediteerd. Uitgezonderd van het retourrecht zijn alle liquids en alles wat met liquid in aanraking is gekomen. Dit is zo wegens hygiënisch oogpunt en omdat bij de vloeistoffen door ons niet altijd is te achterhalen of deze zijn geopend of gebruikt en wij kunnen niet nagaan of alleen onze vloeistoffen zijn gebruikt.

Retourneren binnen zichttermijn

Wenst u gebruik te maken van de mogelijkheid producten te retourneren binnen de zichttermijn. Voordat u een product naar ons terugzendt, dient u allereerst (altijd) een retour aanvraag in te dienen via retouren@vape-shop.nl.  Zonder deze aanvraag behouden wij ons het recht een retour zending te weigeren. Na ontvangst en controle van de betreffende producten zullen wij het verschuldigde bedrag binnen dertig dagen aan u terugbetalen. De verzendkosten voor het retourneren van de producten worden niet vergoed. Retourneren is altijd voor eigen risico. Zie voor aanvullende voorwaarden het kopje “14. Retour & Garantie regels”    

13.Garantiebepalingen c.q. voorwaarden

•Bij het aanspraak maken op onze garantie wordt door ons altijd verzocht om de originele (pak)bon / factuur mee te zenden. U dient deze dan ook zorgvuldig te bewaren!

•Ook zonder de originele verpakking en/of doos kunnen wij het product niet retourneren aan de leverancier. U dient daarom de originele doos/verpakking altijd zorgvuldig te bewaren! Bescherm batterijen tegen beschadiging door scherpe voorwerpen en/of water.

•Vervoer uw elektrische sigaret altijd in een stevige case of dergelijks. Het in de zak steken of onbeschermd in een tas vervoeren van batterijen is voor eigen risico. Hierdoor kan een batterij en/of verdamper doorbranden, afbreken of beschadigen, wat kan resulteren in kortsluiting.

•Voorkom het laten vallen van batterijen, een batterij is niet schokbestendig en kan hierdoor onherstelbaar beschadigen. Maak contactpunten van laders en batterijen regelmatig schoon. Dit voorkomt laadproblemen.

•Let op! De fabrieksgarantie vervalt automatisch wanneer het apparaat waterschade of val/stoot schade heeft. Een krasje of iets dergelijks wordt niet naar gekeken, maar wanneer het apparaat defect is geraakt door het laten vallen van het apparaat, vervalt de fabrieksgarantie. Onder waterschade behoort ook "liquid"-schade. Wanneer er vloeistof in de elektronica aangetroffen wordt, vervalt automatisch de fabrieksgarantie

•Volg altijd nauwkeurig de gebruiksaanwijzing op zoals beschreven in de handleiding van het product. Alle onderdelen van een elektrische sigaret zijn uitsluitend bestemd om deze als zodanig te gebruiken. Door het zelf aanbrengen van aanpassingen aan een elektrische sigaret in originele staat (ook d.m.v. software updates!), vervalt de garantie en aansprakelijkheid.

•Vape-shop.nl  is niet aansprakelijk voor defecten door uitwisselen en gebruik van diverse onderdelen, afkomstig van andere leveranciers dan Vape-shop.nl. Onderdelen kunnen worden gecombineerd, mits deze zijn aangekocht bij Vape-shop.nl. Bij twijfel of het combineren van onderdelen mogelijk is adviseren wij u te alle tijden contact met ons op te nemen.

Batterijen & Boxmod’s

•Batterijen & Boxmod’s hebben een garantietermijn van 3 maanden. Afname van capaciteit gedurende de levensduur van een batterij is normaal en valt niet onder de garantie.

•Batterijen met fysieke schade (breuk, deuken, loszittende onderdelen zoals de USB poort e.d.) vallen niet onder garantie en worden niet retour genomen of geruild voor nieuwe. Bij normaal gebruik raakt een batterij immers niet vanzelf fysiek beschadigd.

•Gebruikssporen op batterijen en Boxmod’s, zoals slijtage van de knop(pen), of het afbladeren/loslaten van de toplaag of (kleur)coating, vallen niet onder garantie.

•Het gebruik van een snellader (anders dan de 1 Amperé / 5 Volt) valt ook niet onder de garantie tenzij uitdrukkelijk staat aangegeven in de bijbehorende handleiding dat deze batterij hiervoor geschikt is.

Software upgrades

Er zijn boxmods op de markt die geupgrade kunnen worden of van eigen logo worden voorzien. De software hiervoor wordt rechtstreeks aangeleverd door de fabrikanten en aangeboden op hun sites. Wij zijn nadrukkelijk niet aansprakelijk en verantwoordelijk indien de aangeboden software bugs bevatten of niet naar behoren werken. Ook het upgrade proces zelf gebeurt op eigen risico. Let op! Wanneer uw boxmod wordt geupdate vervalt het recht op garantie! wij adviseren u de boxmod pas na 3 maanden te updaten!

Vloeistoffen en Driptips

Vloeistoffen en driptips kunnen niet retour worden genomen en zijn dan ook uitgesloten van garantie en restitutie. Dit vanwege hygiënisch oogpunt en om de gezondheid van onze klanten te waarborgen.

Verdampers (tanks)/Coils

Op verdampers en coils wordt geen garantie gegeven. Indien u de verkeerde coils of een verkeerde verdamper (tank) heeft gekocht en de verpakking is nog gesloten, het product verkeert in originele ongebruikte staat, dan bestaat er een mogelijkheid tot omruiling voor andere artikelen. Wij geven geen geld terug op verdampers en/of coils. Verdampers en coils zijn tevens aangemerkt als verbruiksartikelen en verliezen ook bij normaal gebruik na verloop van tijd hun werking.

Pro Gear/Zelfbouw 

Pro Gear is niet geschikt voor beginnende dampers. Producten zoals o.a. Drippers (RDA) en RTA tanks die nog zelf opgebouwd moeten worden en zijn NIET geschikt voor beginnende dampers. Als u zelf aan de slag wil gaan met coilen en wicken en hier nog geen ervaring in hebt, lees of bekijk eerst online tutorials of vraag een ervaren coiler om hulp om gevaren te voorkomen! Bij onbehoorlijk/onwetend gebruik zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele (geleden) schade.

Al het Wick & Wire materiaal en de pre-made coils zijn in het kader van hygiënisch oogpunt uitgesloten van garantie.

Op Boxmod’s gelden de zelfde garanties en voorwaarden als batterijen zie Batterijen & Boxmod’s

Op Drippers zelfbouw tanks en Mechmod’s wordt geen garantie gegeven gezien de aard van het product en de deskundigheid die gepaard gaat met de opbouw hiervan

Overig materiaal wat al in aanraking is geweest met liquid is ook uitgesloten van garantie.

(USB)Laders, Wandladers, Autoladers en Wandadapters

•Op alle laders en/of wandadapters geldt een garantie termijn van 3 maanden.

•Laad batterijen altijd op met de bijgeleverde lader en/of adapter uit de (start)set.

•Laad geen batterijen van andere merken op met de bijgeleverde lader en/of adapter uit de (start)set.

•Het uitwisselen van laders en/of adapters en batterijen van is voor eigen risico.

•BELANGRIJK!  Gebruik nooit een USB adapter met een hoger voltage/output spanning dan 5V! Pas dus op met iPhone laders en andere snelladers deze hebben aldus een hogere output spanning.

•Het uitwisselen van door ons geleverde batterijen/USB laders/adapters met elders aangekochte batterijen/USB laders/ adapters valt onder uw eigen risico en kan niet verhaald worden op garantie.

14. Retour & Garantie regels

Indien u een product aan ons wenst te retourneren of wanneer u aanspraak wenst te maken op garantie en u voldoet aan alle in 13. Garantiebepalingen c.q. voorwaarden genoemde punten dan dient u allereerst contact met ons op te nemen. Hiervoor kunt u per e-mail contact met ons opnemen, retouren@vape-shop.nl . Zonder de aanvraag behouden wij ons het recht een retourzending te weigeren.

REGELS GARANTIE & RETOUREN:

•Alle producten dienen in originele (en in geval van retourneren in ongeopende) verpakking met alle toebehoren te worden teruggezonden. Zonder de originele verpakking en/of doos kunnen wij het product niet toezenden aan de leverancier voor eventuele garantie. U dient daarom de originele doos/verpakking altijd zorgvuldig te bewaren!

•U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade of vermissing tijdens het transport naar ons. Retour en of Garantie claims mag u ook altijd komen afgeven in een van onze Stenen winkels in Axel, Goes, Terneuzen of Vlissingen onder het kopje Contact vindt u de adressen van onze winkels. U dient bij afgifte alsnog wel vooraf een email te zenden.

•U dient het pakket aan de buitenkant duidelijk te voorzien van het door ons aan u opgegeven retouradres

•U dient de originele factuur/pakbon mee te zenden.

•U dient de verzend- en/of verzekeringskosten zelf te voldoen.

•Indien een klacht/storingsmelding niet terecht blijkt te zijn, worden de verzend- en onderzoekskosten ad € 7,50 in rekening gebracht.

•Na ontvangst van uw product zenden wij u een ontvangstbevestiging per e-mail en wordt u geïnformeerd over de manier en status van de afhandeling.

Houdt u er in het geval van defecten en/of garantie rekening mee dat wanneer wij –na een eerste eigen onderzoek/test van het product en de constatering van het defect- de producten dienen toe te zenden aan onze leverancier. Het kan dus zijn dat u het product in kwestie c.a. 1-3 weken kwijt bent afhankelijk van de afhandeling bij de leverancier. Na ontvangst zal de leverancier het product ook nazien. Indien het product aan de voorwaarden voldoet en onder de garantie valt, dan zal de leverancier een passende oplossing voor het probleem zoeken. In sommige gevallen kan het zijn dat uw retour gerepareerd of vervangen kan worden. U kunt een apparaat terug verwachten in verschillende vormen:

◦NIEUW: U ontvangt een nieuw apparaat als het defecte apparaat niet gerepareerd kan worden. U ontvangt enkel het apparaat wat gerepareerd is, dus geen oplaadkabels en clearomizers wanneer u een volledige kit op stuurt.

◦VERVANGEND: Wanneer het apparaat niet gerepareerd kan worden, maar er is bij bij de leverancier een apparaat aanwezig met dezelfde schoonheidsconditie als het apparaat wat u ons opgestuurd heeft, dan ontvangt u het vervangende apparaat.

◦GEREPAREERD: In sommige gevallen is het defecte apparaat te repareren, u ontvangt dan het apparaat terug wat u heeft opgestuurd. Dit alleen dan in werkende vorm.   

Wij houden u zo goed als mogelijk op de hoogte van de status voorzover wij over deze informatie beschikken. Het staat u uiteraard vrij tussentijds te informeren naar de status.

15.Klachtenregeling

Indien u klachten heeft dan kunt u zich per email tot ons wenden: klachten@vape-shop.nl. De bij vape-shop.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door vape-shop.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

16.Geschillen

Op overeenkomsten tussen vape-shop.nl en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.Disclaimer

U doet hierbij afstand van uw recht om ons verantwoordelijk te stellen voor verlies, schade, aansprakelijkheden en/of kosten, met inbegrip van maar niet beperkt tot, juridische kosten, die verband houden met of verkregen zijn door het gebruik van deze website of producten die op deze website aangeboden worden. U gaat er hierbij mee akkoord dat u onze producten altijd met gezond verstand en volgens de meegeleverde handleiding gebruikt.   

Alle informatie op deze site is uitsluitend bedoeld om te informeren en is gebaseerd op subjectieve inschattingen en oordelen. Maak geen beslissingen die uitsluitend gebaseerd zijn op de informatie van deze website.

BELANGRIJK! Wij raden u aan om altijd een gekwalificeerde professional, zoals uw huisarts, te raadplegen met betrekking tot al uw vragen over roken, stoppen met roken, verandering van uw rookgewoonten en de adviezen en informatie op deze website. Onze producten worden niet verkocht als medicijn of geneesmiddel en mogen uitsluitend worden gebruikt door gezonde personen. Inname en gebruik van bepaalde producten kan schadelijk zijn in combinatie met alcoholmisbruik, overgewicht, zwangerschap of welvaartsziekten. Raadpleeg altijd uw arts als u andere middelen of medicijnen in combinatie met onze producten wilt gebruiken.

Disclaimer

•U moet minimaal 18 jaar zijn of ouder bij aankoop van al onze producten.

•U draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik van onze producten.

•Nicotine kan verslavend zijn en kan giftig zijn bij inslikken.

•Stop met het gebruik van nicotine houdende producten als u misselijk, duizelig, verhoogde hartslag, overgeven of diarree krijgt.

•Raadpleeg uw arts als u niet zeker weet of uw lichaam nicotine verdraagt.

•Wij zijn niet verantwoordelijk voor een effect dat minder is dan verwacht.

•Alle producten moeten buiten het bereik van kinderen en huisdieren bewaard worden.

•Onze producten zijn niet geschikt voor niet-rokers, zwangere of borst voedende vrouwen, mensen met een hartafwijking, mensen met een hoge bloeddruk, mensen met astma of depressieve mensen.

•Elektrische sigaretten zijn elektronica en bevatten batterijen. Sommige batterijen kunnen schade veroorzaken bij onbehoorlijk gebruik. Laat de batterijen niet onbeheerd in de laders en gebruik de geleverde laders bij het product. Mocht deze bij sommige separaat worden verkocht let dan goed op de kwaliteit en haal uw laders bij gespecialiseerde/erkende bedrijven/merken.

•Laat de e-sigaret niet in de auto achter (gevaar op over verhitting).

© 2020-2021 vape-shop.nl