Liquids 50 VG
Deze Liquids zijn het meest geschikt voor startsets MTL en POD Systemen. De Liquids zijn optioneel verkrijgbaar met nicotine in diverse sterktes. De Liquids staan gesorteerd per merk. U dient een keuze te maken of u optioneel nicotine wenst en zo ja welk gehalte.